Algemene informatie

Wie zijn wij.
De tennisvereniging is op 5 april 1976 opgericht met
het doel het tennissen in Dussen en
omstreken te stimuleren. Het is een vereniging van  actieve leden die aan de diverse activiteiten deelnemen zoals: competitie, toernooien, clubkampioenschappen en vrij tennis. De vereniging telt ca 100 senior- en juniorleden. Vanaf de oprichting wordt het tennissen gestimuleerd en uitbreiding gegeven aan het ledenbestand.
 

Daarnaast richt de vereniging zich op :
- Het organiseren van een Open Toernooi
- Het organiseren van de wintercompetitie voor leden en introducés
- Het stimuleren van jeugdtennis
- Het op regionaal niveau samenwerken met de tennisverenigingen
- Het stimuleren van deelname aan de competities
- Het organiseren van gezelligheidstoernooien (b.v. paastoernooi)
- Het ter beschikkingstellen van de winterbanen aan de leden
- Het verzorgen van professionele tennislessen

Deelname commissies.
Alle seniorleden nemen deel aan één van de commissies.

Deze commissies zijn:
- Jeugdcommissie () 
- Sponsorcommissie ( )
- Technische commissie (contact Jamie van Gemert)
- Onderhoudscommissie ( contact Richard Boere)
- Kantinecommissie (contact Theo van de Plas)

Als je geen keuze maakt wordt je ingedeeld bij de kantine commissie. Dit betekent dat je circa 3 x per jaar achter de bar staat.

Uitleg commissies.

Jeugdcommissie:
Het begeleiden van de jeugd en het organiseren van diverse activiteiten
.

Sponsorcommissie:
Het zoeken naar mogelijkheden van sponsoring. Bijvoorbeeld d.m.v. een bord rond de
tennisbaan of als sponsor van ons open toernooi.

Technische commissie:
Het eenmaal per jaar voorbereiden, organiseren en begeleiden van het Open toernooi en de
clubkampioenschappen mix, dubbel en enkel.

Onderhoudscommissie:
Het is de taak van commissie de tennisbanen in een goede conditie te houden. En het park
rondom de banen te onderhouden. Daarnaast de zorg en het onderhoud van het clubgebouw.

Kantinecommissie:
Het verzorgen van de inkopen en het organiseren van de bardiensten.

Tennissen in de zomer.
In de zomer  (van 1 april tot 1 oktober) wordt er gebruikt gemaakt van het afhangsysteem. Door middel van je ledenpas kun je maximaal een half uur afhangen op het afhangbord, aangezien je minimaal met z’n tweeën tennist kun je maximaal 1 uur afhangen. Ook indien je met z'n vieren gaat tennissen kun je maximaal 1 uur afhangen. Indien het erg druk is, is het gewenst om zoveel
mogelijk te gaan dubbelen.

Houdt wel rekening met competitiedagen, toernooien en clubkampioenschappen, het kan voorkomen dat er dan geen banen vrij zijn.

Tennissen in de winter.
In de winter kan er ook getennist worden. Het is bij tennisvereniging Groot Zuideveld al jaren de gewoonte om in de winter (van 1 oktober tot 1 april) de banen in de avond in te delen per uur. Alle leden kunnen inschrijven met een team (of alleen) om een bepaald uur in de week een baan te reserveren. Het voordeel hiervan is dat je niet hoeft te wachten op een vrije baan en dat je een vast tijdstip in de week met een aantal mensen kunt afspreken om te tennissen. Alle uren dat niemand staat ingedeeld mag men gewoon vrij komen tennissen.

Het is ook al jaren de gewoonte om in de winter voor de leden een wintercompetitie te spelen, je kunt inschrijven voor damesdubbel of herendubbel in verschillende categorieën. Je speelt 1 keer in de 2 weken op zaterdag op tijd (5 kwartier) Het tijdstip wordt ingedeeld en is tussen 14:00 en 19:00. Mogelijkheid tot inschrijving van bovenstaande wordt aangegeven in het clubblad, per mail of op het prikbord in de kantine.

Competitie.
Je kunt je opgeven met een team om competitie te spelen. Competitie spelen kun je op verschillende niveaus, samenstelling en op verschillende dagen. De competitie duurt 7 weken. Je speelt daarbij 1 keer per week uit of thuis. Mogelijkheid tot inschrijving wordt aangegeven in het clubblad, per mail of op het prikbord in de kantine
.

Contributie.
De contributie loopt van 1 januari tot 1 januari. Opzeggen kan 1 keer per jaar en wel voor 1 januari
.

Sleutel.
Ieder lid kan een sleutel aanvragen om het hek te kunnen openen. Voor de sleutel vragen wij een borg van 5 euro
.