Winter competitie 2023-2024

Reglement wintercompetitie

 1. U dient 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
 2. Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets en in alle sets is de tiebreak regel van
  toepassing.
 3. De maximale speeltijd is 75 minuten.
 4. Per gewonnen set is 1 punt te behalen.
 5. Bij een niet afgespeelde set zijn de games bepalend.
 6. Bij gelijke stand in games wordt elk team een half punt toegekend.
 7. Bij verhindering bent u verplicht om een vervanger te regelen
 8. Invallers mogen geen hogere speelsterkte hebben dan de indeling van de poule.
 9. Er dient met deugdelijke ballen te worden getennist.
 10. De deelnemers van T.V. Groot-Zuideveld zijn verplicht per toerbeurt kantinedienst te draaien, indeling is bijgevoegd.
 11. Het is niet toegestaan wedstrijden op een andere datum of tijdstip te spelen.
 12. Deelnemers moeten lid zijn van de KNLTB.
 13. De kosten bedragen € 12.50 per deelnemer, te voldoen voor aanvang van de
  eerste wedstrijd.
 14. In alles waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleiding.

Kantinedienst 2023-2024