Vervangen van de banen

Beste leden,

Van onze commissie nieuwe banen kreeg ik onderstaand bericht:

Zoals jullie wel weten is de “commissie nieuwe banen” al geruime tijd bezig met de voorbereidingen om ons tennispark te voorzien van 4 nieuwe banen, het hekwerk en de LED verlichting. Dit is een flink project.

In de historie van onze vereniging veruit het grootste project ooit. Na het aanpassen van de groenstroken en terrassen en de verbouwing van ons clubgebouw zijn nu dus de banen aan de beurt.

Na deze renovatie kan ons park weer tientallen jaren mee. Maar voor het zover is moet er nog flink wat werk verzet worden!

De oorspronkelijke planning was een start na het jaarlijkse Open Toernooi op maandag 6 juli. Omdat het toernooi helaas dit jaar niet door kan gaan wegens het Corona virus hebben we overlegd met de

leverancier, Tennisbouw Nederland, wat de mogelijkheden zijn om het eventueel te vervroegen. Dit is gelukt, we gaan starten op dinsdag 2 juni na het Pinksterweekend dus.

Het voordeel hiervan is dat we eind juni klaar zijn. Mochten de Corona maatregelen dan versoepeld zijn dan kunnen we in de vakantieperiode tennissen op onze nieuwe banen, wellicht een biertje drinken

op het terras en misschien wel voorzichtig na gaan denken over een toernooitje?? Of na die periode alles gereed is, is de vraag, we moeten namelijk ook al het straatwerk ophogen en deels vervangen.

Ook zijn we nog in overleg met de leverancier van de LED verlichting, deze planning is nog niet helemaal rond.

Voordat Tennisbouw kan starten moet o.a. al het straatwerk verwijderd worden, er nieuwe kabels gelegd worden en het complete hekwerk verwijderd worden. Dit wilden we doen met een flink aantal leden.

We hebben echter een prima deal kunnen sluiten met een bedrijf wat dit verwijdert! De enige maar is, dat zij alleen komend weekend kunnen. Na donderdagavond a.s. kan er dus niet meer getennist worden

voor een periode van circa 5 weken!

Tijdens de periode dat er niet gespeeld mocht worden vanwege het corona virus hebben we het verzoek dus gedaan om z.s.m. te starten met het vervangen van de banen. Op dat moment was er geen enkel zicht op wanneer er weer gespeeld mocht worden. 

Het duurde vrij lang voordat de datum concreet is geworden, vervolgens is er een partij gevonden die gratis het hekwerk wil verwijderen en afvoeren. Al deze zaken zijn pas deze week concreet geworden vandaar dat dit bericht pas nu komt.

Ik begrijp dat dit wellicht als een verassing komt en dat het vervelend is dat het bericht zo laat komt echter het was al bekend dat we dit jaar 5 weken niet op de banen konden.

Het brengt echter ook een hoop voordelen mee:

  • Verbouwing is buiten vakantie
  • Meer vrijwilligers beschikbaar
  • Hek wordt gratis weggehaald en zonder dat de leden dat moeten doen.
  • Banen zijn klaar als de kantine weer open mag

Ik ben in overleg met drie verenigingen (Aalburg / Hank en Almkerk) om te vragen of leden daar terecht kunnen om te spelen.Ik verwacht hier na het weekend hier iets over te kunnen zeggen. 
Concreet betekent dit dus dat er vanaf komende vrijdagavond 22-5 niet meer gespeeld kan worden. Als alles volgens planning verloopt kunnen we begin juli weer gaan spelen. 
Zoals jullie hebben gelezen kan het snel gaan. Ik hoop op jullie begrip. Ik wil langs deze weg de leden van de commissie nieuwe banen alvast bedanken tot de inzet tot zover en veel succes in de komende periode!En voor de leden mocht jullie hulp gevraagd worden dan zou het mooi zijn als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. 
Groet,
Bas Wijnands